امروز : چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تشکر از مامورین امنیتی و نیروی انتظامی و راهور

در این مدت خبرنگاران جوان فردا در سطح شهرستان شاهد حضور نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی بود این نیروهال در حفظ امینت جامعه شب و روز نداشتند انچه دیده...

گزارش تصویری