امروز : شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
حجاب یعنی ایجاد صلاح و پیشگیری از فساد، جهت تأمین و گسترش امنیت اجتماعی است.

نقش حجاب در پایداری امنیت خانواده ها و جامعه

جوان فردا : حجاب یک هدیه‌ای الهی است که خداوند به بندگان خود عطا کرده است تا در سایه‌ آن، زنان به سعادت حقیقی خود دست پیدا کنند. حجاب...

گزارش تصویری