امروز : شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس

تسهیلات فاینانس چیست؟ آب رود ارس به دشت هرزندات با فاینانس یعنی مساوی صفر

جوان فردا : یکی از روش‌های متداول تامین مالی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها فاینانس است که طی آن امکان استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و...

گزارش تصویری