امروز : پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و فعالین مجازی شهرستان مرند

نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و فعالین مجازی شهرستان مرند

گزارش تصویری