امروز : شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
دکتر فدائی : بجای تخریب بزرگان مرندی الاصل از آنها کمک بگیریم

دکتر فدائی : نباید بزرگان شهرستان مرند را تخریب کنیم

معاون فرماندار مرند : وی افزود مرند دارای پتانسیل های نیروی انسانی در سطح کشور است ولی متاسفانه بزرگان شهرستان را زده ایم و یک روز به اتاق...

گزارش تصویری