امروز : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
نباید مسائل شرعی واجتماعی بی پاسخ باشد.

پاسخ پنج سوال شرعی

هرهفته استفتائات جدید مراجع تقلید را در سایت رسمی خبری جوان فردا ملاحظه فرمائید .کارشناسان سایت جوان فردا در پاسخگوئی سوالات شرعی واجتماعی شمادر ۲۴ ساعت...

گزارش تصویری