امروز : چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
⁉️بعداز توهین به ربئیس جمهو رمردم،دم از وحدت مردم ودم از توسعه مرند وجلفا زدن به چه می ماند⁉️

تحلیلی بر اطلاعیه نماینده مرند وجلفا در مجلس شورای اسلامی

کام شیرین مردم با انتخاب روحانی وبا افشاء خناسان ودروغگویان وتوهین کنندگان شیرین تر ولذیذتر است وخواهدبود.

گزارش تصویری