امروز : جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷
امنیت امروز مرهون فداکاریها ی مردان جان برکف و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی است

امام جمعه مرند : امنیت امروز درجامعه مرهون خون شهدا است

نعمت زاذده : وی در مورد مکان نمازخانه در ادارت گفت بدترین مکان درادارات از نظر فضا و امکانات نمازخانه ها هستند باید دراین مورد توجه شود ونماز باید...

گزارش تصویری