امروز : یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
راهپیمایی باشکوه مردم ولایت مدار مرند.۱۳ آبان.

روز سیزده آبان روز مرگ بر امریکا با شعار امریکا مرگ بر نیزنگ تو

جوان فردا : روز سیزده آبان روز خاطره های دوران اول انقلاب و قبل از انقلاب در شهرستان مرند ودر شهرهای تابعه مرند با حضور مردم ولایت مدار...

گزارش تصویری