امروز : جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
pic_0639
جمعه بازار خودرو درمرند با ظریفت 250خودرو به مساحت 5000مترمربع افتتاح شد.

جمعه بازار خودرو درمرند افتتاح شد./تصویر

موحدنیا قبل از افتتاح این بازارگفت مرند درمقایسه با دیگرشهرها حرفهای زیادی برای گفتن دارد. باید درمحور توسعه قدم برداریم این قدمها محقق نمیشود مگر با حمایت مردم ومسئولین...

گزارش تصویری