امروز : جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
نعمت زاده امام جمعه مرند : با تن پروری پیروزی حاصل نمیشود

امام جمعه مرند : امریکا شکست را احساس کرده است.

جوان فردا : امام جمعه مرند : وی خاطرنشان کرد که امام حسن عسکری(ع) برغم دشمنی هیات حاکم با اهلبیت پیامبر(ص) و تعقیب و پیگرد حکومت نسبت به...

گزارش تصویری