امروز : چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
ما میتوانیم همچنانکه توانستیم و عمل کردیم و دشمن را به سرجایش نشاندیم

سرهنگ خوش ترکیب جانشین فرماندهی سپاه مرند : ملت ایران با حفظ وحدت حول محور ولایت و حمایت از مسئولین نظام بر دشمن قسم خورده غلبه خواهد کرد

جوان فردا : #خوش_ترکیب اشاره به تاریخ گذشته ایران کرد و گفت در دورانهای گذشته از بی کفایتی مقامات مسئول ایران بزرگترین قسمتهای ایران را مانند افغانستان و...

گزارش تصویری