امروز : پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

کلاس های مقدماتی خبرنگاری در مرند تشکیل شد

در این کلاسهای اموزشی خبرهای چالشی میابی در مورد حسن نژاد طبق موازین رسانه شناخت شده شد . یعنی اول عین خبر انتشار می یابد بعد نقد انجام...

گزارش تصویری