راهور شهری مرند با صدور اطلاعیه از رانندگان خواست احتیاط کنند

با عنایت به شرایط جوی حاکم در شهرستان ویخبندان بودن معابر و محورهای مواصلاتی از هرگونه تردد و سفرهای غیر‌‌ضروری خودداری نموده ودر صورت بروز تصادفات منجر به خسارت به استناد ماده۸۹ آیین نامه راهنمایی ورانندگی به منظور جلوگیری از وقوع تصادفات بعدی وسایل نقلیه را به کنار خیابان هدایت نمایید، ورانندگانی که ضرورت تردد در معابر و محورهای مواصلاتی را دارند حتما لوازم ایمنی از قبیل: زنجیرچرخ، ،لباس گرم،خوراک کافی به همراه داشته وازسلامت فنی خودرو و پر بودن باک بنزین وسالم بودن برف پاک کن اطمینان داشته باشند.

راهور شهری با صدور اطلاعیه از رانندگان خواست احتیاط کنند

به گزارش #جوان_فردا در این اطلاعیه آمده است.

رانندگان گرامی:
با عنایت به شرایط جوی حاکم در شهرستان ویخبندان بودن معابر و محورهای مواصلاتی از هرگونه تردد و سفرهای غیر‌‌ضروری خودداری نموده ودر صورت بروز تصادفات منجر به خسارت به استناد ماده۸۹ آیین نامه راهنمایی ورانندگی به منظور جلوگیری از وقوع تصادفات بعدی وسایل نقلیه را به کنار خیابان هدایت نمایید، ورانندگانی که ضرورت تردد در معابر و محورهای مواصلاتی را دارند حتما لوازم ایمنی از قبیل: زنجیرچرخ، ،لباس گرم،خوراک کافی به همراه داشته وازسلامت فنی خودرو و پر بودن باک بنزین وسالم بودن برف پاک کن اطمینان داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند
‌‌‌ ‌‌‌‌‌ پلیس راهنمایی ورانندگی

T.me/jjavanefarda