۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان پسماند شهرستان مرند درکجاست ؟/حال کدام مرجع رسیدگی خواهد کرد باید منتظر ماند

اگر ۴ سال پیش این پول از حساب شهرداری کشکسرای در امر پسماند شهرستان هزینه می شد امروز گلایه های شهروندان را در امر بوی بد پسماند نبودیم

 این گزارش را سه بار بخوانیدتا موضوع و سرنوشت پسماند و اعتبار وبودجه تخصیص داده شده و واریزی به حساب شهردلری بعنوان پسماتد شهرستان از ۴ سال پیش به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان چه شده است

اگر ۴ سال پیش این پول از حساب شهرداری کشکسرای در امر پسماند شهرستان هزینه می شد امروز گلایه های شهروندان را در امر بوی بد پسماند نبودیم

حال کدام مرجع رسیدگی خواهد کرد باید منتظر ماند
دراین مورد چندین بار معاون استاندار و فرماندار مرند دستورات لازم را جهت کارساز کردن این مبلغ صادر کرده اند ولی متاسفانه توسط شهرداری و شورای شهر کشکسرای جابت نمیشود
شوراو شهردار کشکسرای باید بدانند علاوه براینکه در روز قیامت پاسخگو خواهند بود امکان مطالبه گری شهروندان در راه است ‼️