بانک ها مراکز تولید را مواجه با مشکل کرده است/گزارش جوان فردا از مرکز تولید تخم مرغ جعفری در شهرستان مرند

جعفری به جوان فردا گفت نمی دانم آیا وظیفه فقط برای ماست آیا آنهائی که در پشت میز نشسته اند وظیفه ای در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن ندارند؟ امروز من با ۲۳۰۰۰۰۰ تومان که مستاجر هستم  زندگی میکنم و در پیش اولاد و همسرم و کارگرانی مه از این مرکز نان خانواده خودرا می بردند شرمنده هستم .ولی کو گوش شنوا ؟

گزارش جوان فردا از مرکز تولید تخم مرغ جعفری در شهرستان مرند

جعفری یکی دیگر از جانبازان ۲۵% جنگ تحمیلی که وارد بازار اشتغالزائی و تولید شده است می گوید  تمام دار و ندارم را فروختم تا بتوانم در جنگ اقتصادی ایفای نقش نمایم ولی متاسفانه با شروع کرونا در باتلاق بدهکاری بانک گرفتار شده ایم . نمیدانم ربا و نزول را چطور معنی کنیم . ۵۰۰۰۰۰۰۰۰تومان تسهیلات بانک در یافت کرده ام هرچقدر پرداخت میکنم تمام نمی شود الان بیش از ۱۵۰۰۰۰۰۰۰تومان پرداخت کرده ام ولی الان بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان ادعای طلب می کنند . بانک برگ اجرائیه گرفته است  ظلمی که بانک ها می کنند هیچکس این ظلم را نمی کند چقدر نزول و چقدر ربا بانک ها می گیرند

مرکز تولیدجعفری با ۳سالن مجزا در منطقه محروم هرزندات با ظرفیت ۶۰۰۰۰ قطعه مرغ در امر مرغداری تخمی  در تلاش بود امروز با روحیه متلاشی در فکر بانک کشاورزی است .

جعفری به جوان فردا گفت نمی دانم آیا وظیفه فقط برای ماست آیا آنهائی که در پشت میز نشسته اند وظیفه ای در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن ندارند؟ حال با این وضعیت در پیش اولاد و همسرم و کارگرانی که از این مرکز نان خانواده خودرا می بردند شرمنده هستم .ولی کو گوش شنوا ؟

جعفری یکی از جانبازان جنگ تحمیلی تفزود عشق و علاقه مارا وادار میکند اگر دیروز در جبهه ها با دشمن می جنگیدیم امروز واجب  عینی  است که باید در جنگ اقتصادی دشمن بر علیه ایران تماشاگر نباشم .

ولی با شیوع کرونا مسئولین نتوانستند در مدیریت کرونا در امر تولید دست حمایتی داشته باشند . اگر مسئولین به موقع گوش شنوا داشتند این مراکز تولیدی باین وضع  دچار نمیشدند

جعفری درمورد تعطیلی مرکز تولید تخم مرغ در منطقه محروم هرزندات گفت وقتی مسئولین یک سوم نیاز نهاده ها را دادند ما بعقیه دان ها را از بازار آزاد تهیه کردیم ولی در قیمت عرضه تخم مرغ افزایش ندیدیم یعنی آزاد بخر به قیمت دولتی بفروش .!! یعنی آتش زدن به زندگی !!

جعفری دلسوزانه گفت امروز من بعنوان یک کارفرما دچار چنین مشکل شده ام وای به حال کارگرانی که با من بودندوی با گلوی بغض کرده گفت نمیدانم کارگرانم شب با اهل و اعیالش گرسنه خوابیده اند یا نه؟ وی ادامه داد وقتی باین جریانات فکر میکنم در عملکرد مسئولین شک  مینمایم .

وی از مسئولین خواست جهت راه اندازی این مراکز تولیدی و اشتغالزائی دست بکار شوند لازم نیست در این بحبوحه از زمان که دشمن با تحریم نا جوانمردانه در تحریم اقتصادی میخواهد زمین گیر کند بر مسئولین وما فعالین اقتصادی و تولیدی واجب است در سال جهش تولید دست به دست هم دهیم تا در رونق اقتصادی وظیفه خود را بجا آوریم .

جعفری از مسئولین خواست دنبال صدور جواز ومجوز جدید نباشند اگر درست می گویند و میخواهد در جهش تولید نقش ایفاد نمایند در حل مشکل این مراکز پا به میدان بگذالرند باکها در نباید در مقابل با جهش تولید حرکت کنند

جعفری از برخورد بانک کشاورزی با اینگونه مراکز تولیدی گلایه کرد و گفت عملکرد بانک کشاورزی بر خلاف جهش تولید است یعنی سقوط تولید .