زاویه ،زاویه رابیشتر کرد ‼️ ظریف محبوب دلها

همه در فکر مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ است متاسفانه صدا و سیما برخلاف فضای حاکم در جامعه شنا می کند‼️اینگونه برنامه های و میهمان برنامه زاویه زوایه مردم و ببیننده سیما را بیشتر می کند واین حرکات است که فرهنگ استفاده از ماهواره ترویج یافته است و مردم فرار را بر قرار از تلویزیون ملی ترجیح می دهد

زاویه ،زاویه رابیشتر کرد ‼️

یادداشت روز

نویسنده : رحیم میابی

مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا که یک رسانه مستقل مردمی است در واکنش به سخنان سبک در برنامه زاویه نوشت

برنامه زاویه در شب انتخابات زاویه را در جامعه بیشتر کرد.
این سخنان در شبکه چهار مهر تایید بر میلی بودن صدا وسیما است
همه در فکر مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ است متاسفانه صدا و سیما برخلاف فضای حاکم در جامعه شنا می کند‼️اینگونه برنامه های و میهمان برنامه زاویه زوایه مردم و ببیننده سیما را بیشتر می کند واین حرکات است که فرهنگ استفاده از ماهواره ترویج یافته است و مردم فرار را بر قرار از تلویزیون ملی ترجیح می دهد

صدا و سیما آنقدر غافل از چالش ها در جامعه است وهمچنین صدا وسیما بدون توجه به مشکل معیشت مردم در جامعه و بجای اینکه در محور وحدت و همدلی حرکت کند متاسفانه صداو سیمارا تبدیل به صدا و سیمای فحاشی  برعلیه مسئولین قوه مجریه و بخصوص محبوب دلها دکتر ظریف نموده است نموده است .
اینگونه حرکات از منظر انسانیت و رفتار انسانی محکوم است .
گوینده فحش لایق همان فحش هایی است که به زبان می آورد

T.me/jjavanefarda