درراستای سلسله بازدید ها و جلسات بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرند انجام گرفت

 بررسی مسائل ومشکلات ادامه ساخت کانال انتقال آب برای آبیاری مزارع وباغت از پایاب قره چای کشکسرای بعد از حل مشکلات اجتماعی از طریق مجاری قانونی

  درراستای سلسله بازدید ها و جلسات بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرند انجام گرفت

 

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزیباحضور  نیک نفس بخشدار بخش مرکزی ، مهندس صیادی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند به همراه کارشناس اداره آب و فاضلاب – مهندس غفاری مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی – دهیار و اعضای شورای اسلامی وریش سفیدان روستای ارسی شهرستان مرند جلسه هم اندیشی بررسی مسائل ومشکلات بخش کشاورزی وطرحهای عمرانی وسایر مسائل ومشکلات روستای در دفتر دهیار ومنزل آقای محرم علیزاده مروج وکشاورز پیشروی این روستا در ۴دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۷عصر الی۲۲شب برگزار شد

مسائل مطرح شده در این جلسه:
بررسی مسائل ومشکلات ادامه ساخت کانال انتقال آب برای آبیاری مزارع وباغت از پایاب قره چای کشکسرای بعد از حل مشکلات اجتماعی از طریق مجاری قانونی
بررسی آخرین وضعیت تغییر کاربریهای در اراضی کشاورزی وملی
بررسی آخرین وضعیت تامین هزینه برای تعمیر وتعویض مخزن هوایی آب شرب روستا ارسی از محل اعتبارات دولتی وخودیاری
بررسی آخرین وضعیت طرح هادی –تعویض لوله های فرسوده آب شرب روستا –جابجایی تیر برقها آسفالت معابر-تعریض جاده اصلی روستا ورفع موانع از طریق مجاری قانونی

تاکیدات بخشدار بخش مرکزی ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند :

 حفاظت وصیانت از اراضی ملی ،تاسیسات و ابنیه های دولتی جزو وظایف مهم شوراها ودهیار روستا بوده واز هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی واراضی ملی جلوگیری ، وبه عنوان رابطان منابع طبیعی و امور اراضی تخلفات وتصرفات انجام گرفته ودرحال انجام را به بخشداری وجهاد کشاورزی اطلاع دهند.
تاکید بر توجه به مساله اشتغالزایی بومی و ایجاد شغل پایدار در روستاها با توجه به شرایط و نیازهای روستا
تاکید به بهسازی مسیرهای روستایی و تامین روشنایی
تاکید به پروژه های شاخص روستایی با هدف گذاری مشخص در جهت توسعه روستا

در پایان این جلسه مهندس صیادی مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند توضیحاتی در خصوص اهم فعالیت‌های جهادکشاورزی و عمدتا” در زمینه‌ی پروژه‌های فنی و زیربنایی و آبی خاکی از جمله، وضعیت آبیاری تحت فشار، اجرای پروژه‌های احداث کانال‌های آبیاری، رگلاژ راه‌های بین مزارع روستایی، تسطیح اراضی ، تأمین نهاده‌های کشاورزی و حل مشکل تأمین بذر و کود، توسعه کشت گیاهان دارویی و گل محمدی،احداث باغات در اراضی شیب دار، تسهیلات توسعه روستایی و نهایتاً وضعیت آب‌بندان‌های شهرستان مطالبی به جمع حاضر ارائه نمودند.