۱٫٫اگر به میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر ..

وقتی حرف راست میزنید
فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند
که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است ..

چند جمله زیبا…. حتما بخونید

۱٫٫اگر به میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر ..

۲٫٫قله ای که چند بار فتح شود؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود !
مواظب دلت باش..

۳٫٫گاهی لب های خندان بیشتر از
چشم های گریان”درد”می کشند ..

۴٫٫“پایِ “معرفت که میاد وسط
“دستِ “خیلیا کوتاه میشه. .

۵٫٫وقتی حرف راست میزنید
فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند
که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است ..

۶٫٫یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت..
اگه خودتو بگیری میندازنت !

۷٫٫مرد ترین آدمهایی که تو زندگیم دیدم
اونایی بودن که بعد اشتباهشون گفتند :
معذرت میخوام ..

۸٫٫مزرعه را موریانه خورد،
ولی ما برای گنجشک ها مترسک ساختیم
،لعنت به این حماقت!

۹٫٫آنهایی که در زندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار
نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند ..

۱۰٫“زمان” وفاداری آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” ..

T.me/jjavanefarda