معاملات انتخاباتی در ادارات به چه قیمت⁉️

هیچ اداره نباید میدان مهره چینی انتخاباتی باشد بلکه بعداز ۴۰ سال از مدیریت نظام مقدس جمهوری اسلامی باید اصل شایسته سالاری را بر پارتی بازیها ویا قومی وقبیله ای و سفارشی جایگزین کرد .

 معاملات انتخاباتی در ادارات به چه قیمت⁉️

مدیر مسئول پایگاه خبری #جوان_فردا در یادداست عصرخود نوشت

در مدت چندماهه مانده از عمر ریاستها روسای ادارات نباید تن به معاملات انتخاباتی دهند‼️

هیچ اداره نباید میدان مهره چینی انتخاباتی باشد بلکه بعداز ۴۰ سال از مدیریت نظام مقدس جمهوری اسلامی باید اصل شایسته سالاری را بر پارتی بازیها ویا قومی وقبیله ای و سفارشی جایگزین کرد .
هر رئیسی تن به چنین معاملاتی دهد نشانگر ضعف مدیریت وی است .

اینگونه معاملات در تمامی ادارات بخصوص متولیان فرهنگ و آموزش و خدماتی محکوم است .
امروز جامعه ،جامعه رسانه ای شده است و تفاوت گام دوم انقلاب با گام اول انقلاب در وجود رسانه باید جستجو کرد.دیگر زمان معاملاتی پشت پرده انتخاباتی گذشته است .

انشاالله اینگونه معاملات در منطقه هندوستان اتفاق افتاده باشد

T.me/jjavanefarda