میرمحمدزاده : بزودی وضعیت انجمن از نظر حضور ادبا و شعرا پررنگتر خواهد شد

میرداود میرمحمد زاده  رئیس هیات مدیره انجمن ادبی استاد شهریار گفت این پنجمین جلسه انجمن است که از شروع و شیوع کرونا با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار میشود .

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا جلسه انجمن ادبی استاد شهریار شهر ستان مرند 

میرداود میرمحمد زاده  رئیس هیات مدیره انجمن ادبی استاد شهریار گفت این پنجمین جلسه انجمن است که از شروع و شیوع کرونا با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار میشود .

دراین جلسه سرکار خانم بهروزی و محمودی و آقایان میرداود میرمحمدزاده و حجت حصاری و جابر کوه کمری با خواندن اشعار خود روحیه ادبی خود را نشان دادند