شورا وشهردار مرند در روستای ما (اردکلو)چه کار می کند⁉️

به گفته شورای اسلامی روستای اردکلو شهرداری مرند با تجاوز به حریم این روستا از مبل سازان این منطقه صدها میلیون تومان ماده ۱۰۰ می گیرد ولی از خدمات دهی هم خبری نیست ‼️

 گزارش #جوان_فردا از روستای اردکلو

 

شورا وشهردار مرند در روستای ما (اردکلو)چه کار می کند⁉️
اعضای شورای روستای اردکلو پاسخ این سوال را از شورای شهرمرند و شهردار مرند می طلبند

به گفته شورای اسلامی روستای اردکلو شهرداری مرند با تجاوز به حریم این روستا از مبل سازان این منطقه صدها میلیون تومان ماده ۱۰۰ می گیرد ولی از خدمات دهی هم خبری نیست ‼️

قسمی از منطقه یا لکه صنعتی مبل در اراضی و محدوده روستای اردکلو واقع است ولی به گفته اعضای شورای روستای اردکلو شهرداری مرند خارج از قانون از این صنعتگران ماده دریافت می کند

#جوان_فردا حق پاسخ گوئی شهردار و شورا را دراین مورد محفوظ می داند

T.me/jjavanefarda