مهندس چلبیانلو و مهندس غلیزاده در دشت یکانات

مهندس چلبیانلو رئیس اداره شرکت برق منطقه ای شهرستان مرند و مهندس غلیزاده معاون ریاست اداره برق از کلیه خطوط شبکه برق در منطقه یکانات و قسمتی از منطقه هرزندات را مورد بازدید قرار داد دراین بازدید مهندس علیرضائی کارشناس ارشد برق آنها را همراهی می کرد .

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا

مهندس چلبیانلو رئیس اداره شرکت برق منطقه ای شهرستان مرند و مهندس غلیزاده معاون ریاست اداره برق از کلیه خطوط شبکه برق در منطقه یکانات و قسمتی از منطقه هرزندات را مورد بازدید قرار داد دراین بازدید مهندس علیرضائی کارشناس ارشد برق آنها را همراهی می کرد .

چلبیانلو در پاسخ سوال جوان فردا گفت هدف از این بازدید کنترل و بررسی خطوط برق در منطقه یکانات است که جهت اطمینان از سلامتی شبکه وخطوط برق بود .

مهندس چلبیانلو و مهندس علیزاده با توجه به گزارش خبرنگار جوان فردا از جانباز و رزمنده که دارای ۸ سال دفاع مقدس سابقه در جبهه دارد از محل غذاخوری آن این رزمنده جهد حل مشکل برق وی بایزدید کرد