نشست خبر رئیس اداره بهزیستی مرند با اصحاب رسانه مرند

رنامه های اداره محیط زیست شهرستان مرندبر ۳ محور استوار می باشد.
۱- پاکسازی منطقه گندم خانه
۲- برگزاری کلاسهای آموزشی برای اتش نشانی وکارکنان محیط زیست با عنوان رفتار شناسی با حیوانات
۳- اختتاحیه دفتر حافظان طبیعت یامچی

۲۰۱۶۰۶۰۱_۱۱۱۱۲۴

میدانیم شعار سال محیط زیست جهانی چیست؟
این شعار، (بسوی طبیعت برای زندگی )شعار سال محیط زیست جهانی است .
به گزارش خبرنگار جوان فردا :آقای مهندس منوچهری رئیس اداره محیط زیست شهرستان مرند امروز درنشست خبری با اصحاب رسانه ( جوان فردا، اخبار به روز مرند ،ایرنا ، آذر ارس وداراخبر )شهرستان مرند گفت: هفته محیط زیست از ۱۶ خرداد الی ۲۲ خرداد هفته محیط زیست شعار سال محیط زیست ( بسوی طبیعت برای زندگی) می باشد.
وی درادامه افز
برنامه های اداره محیط زیست شهرستان مرندبر ۳ محور استوار می باشد.
۱- پاکسازی منطقه گندم خانه
۲- برگزاری کلاسهای آموزشی برای اتش نشانی وکارکنان محیط زیست با عنوان رفتار شناسی با حیوانات
۳- اختتاحیه دفتر حافظان طبیعت یامچی
مهندس منوچهری درادامه افزود ۱۰درصد خاک هرمملکت باید برای نسلهای آینده حفاظت شودوباید همه ما دراین مورد کوشا باشیم.
وی درمورد مناطق حفاظت شده در شهرستان مرند گفت درشهرستان مرند منطقه حفاظت شده نداریم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار اخبار به روز مرند در مورد سازمان مدیریت پس مان گفت این سازمان فعلا به علت وضعیت نامناسب شهرداری راکد است اخیر آقای شهردار قول مساعد عنایت فرمودند راه اندازی خواهد شد.
وی درپاسخ سوال دوم اخبار به روز مرند گفت آب فاضلاب شهری وخروجی تسویه خانه زیر نظر میحط زیست می باشد هرروز خود آزمایشگاه اداره آب فاضلاب ودیگر ادارات واداره محیط زیست هم دراین مورد آزمایشات لازم را انجام میدهد.
مهندس منوچهری رئیس اداره محیط زیست مرند در پاسخ سوال خبرنگار جوان فردا درمورد چگونگی دفع زباله های شهرهای وروستاهای تابعه شهرستان گفت به شعاع ۵۰کیلومتر باید تمام زباله ها دریک منطقه جمع آوری شود.دراین مورد با اجرائی شدن مدیریت سازمان پس ماند موضوع قطعا توسط مدیریت اداره محیط زیست حل خواهد شد.
وی درپاسخ سوال دوم خبرنگار جوان فردا درمورد تامل بین بخشی وادارات با اداره آب فاضلاب شهرستان درراستای ضرورت جذب بودجه درامر فاضلاب وآب قطعا همکاری خواهیم داشت ضرورت موضوع باستحضار مقامات عالی رسانده شده ومعتقد به این هستیم باید تامل ادارات بر مشکلات غلبه خواهیم نمود.
مهندس منوچهری درمورد نقش اصحاب رسانه در سالم نگه داشتن محیط زیست گفت نقش اصحاب رسانه بالاتر از ان است که ما فکر می کنیم .اصحاب رسانه فرهنگ ساز جامعه هستند.امیدواریم تازمانی که درخدمت همشهریان هستیم روابط با اصحاب رسانه زنده بماند.