دکتر شریف از کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان مرند بازدید کرد

 رستمی : حضور معاونت فرهنگی و کارشناسان فرهنگی کمیته امداد امام خمینی ره استان در مرند مایه مباحات و خیر برکتبرای شهرستان است

به گزارش #جوان_فردا دکتر شریف معاون فرهنگی اداره کل کمیته امداد امام خمینی ره استان آذربایجانشرقی و هیات همراه از عملکرد کمیته انقلاب اسلامی شهرستان مرند بازدید کرد.

به گفته شریف  عملکرد مدیریت و کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره یک مدیریت جهادی است که جای تشکر دارد .
رئیس کمیته امداد امام خمینی ره مرندد به جوان فردا گفت  حضور دکتر شریف معاونت محترم فرهنگی استان و دکتر شریفی وعطایان کارشناسان فرهنگی مایه خیر وبرکت برای مددجویان و حوزه فرهنگی خواهد بود
اعلام رضایت از عملکرد کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان مرند  توسط دکتر شریف وکارشناسان استانی روحیه همکاران چند برابر کرده است

بازدید معاونت فرهنگی از واحدهای مختلف کمیته امدادمرند وارزیابی عملکرد همکاران از اولویت کاری این بازدید بود

T.me/jjavanefarda