#خفاشان انتخابات⁉️‼️⁉️

منافع تخریب گران شخصیتهای کارآمد و توانمند وکاردان ودرست کار و پاکدست در کجاست⁉️

 #خفاشان انتخابات⁉️‼️⁉️

 

نویسنده : رحیم میابی

یادداشت صبح مدیر مسئول پایگاه خبرذی جوان فردا

نیروهای کارآمد را خودزنی نکنیم‼️

یادداشت صبح #جوان_فردا

چرا افراد انگشت شمار در مرند نیروها و شخصیت های توانمند و متعهد را تخریب می کنند⁉️

منافع تخریب گران شخصیتهای کارآمد و توانمند وکاردان ودرست کار و پاکدست در کجاست⁉️

چرا این تخریب گران فقط در انتخابات چندماه ماه به انتخابات ظاهر میشوند⁉️

این یادداشت بزودی در #جوان_فردا انتشلر می یابد

اخبار شهرستان مرند را در #جوان_فردا پیگیر باشید 👇
T.me/jjavanefarda

اخبار مرند را در ایسنتاگرام در #جوان_فردا پیگیر باشید👇
Javane_fardaa