افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان مرند

روبان این مراسم توسط رئیس اداره فرهنگ  وارشاد اسلامی مرند و. رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان مرند بریده شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا  مراسم افتتاح نمایشگاه هنرهای صنایع دستی در شهرستان مرند توسط آموزشگاه صنایع دستی تیراژه در سالن اداره ارشاد شهرستان مرند با حضور  مهندس شیخپور ،نیکنفس بخشدار بخش مرکزی و دکتر محمدزاده معاون مدیرکل ورئیس اداره کار و رستمی رئیس کمیته امداد امام خمینی ره  سلطانپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  ومهمندس محمدی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان مرند و و جمعی از روسا علاقمندان هنرهای صنایع دستی  دستی برگزار شد

روبان این مراسم توسط رئیس اداره فرهنگ  وارشاد اسلامی مرند و. رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان مرند بریده شد

T.me/jjavanefarda