هشدار دانشمندان: احتمال کمیاب شدن شن و خاک در جهان

دانشمندان می گویند پس از آب، شن بیشترین تقاضا را در جهان دارد و ممکن است در آینده با کمبود این ماده مواجه شویم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir  به نقل از  خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، در حال حاضر پس از آب بیشترین تقاضای جوامع بشری مربوط به شن و خاک است. دانشمندان می گویند: وجود این ماده برای تأمین نیازهای روزمره بشر بسیار حیاتی است و ممکن است به خاطر تقاضایی که برای این ماده در بازار جهانی وجود دارد در آینده با کمبود شن مواجه شویم.

پاسکال پدوزی، کارشناس حوزه تغییرات آب و هوایی و از جمله افراد فعال در برنامه محیط زیست سازمان ملل، می گوید ما تصور می کنیم که شن همه جا وجود دارد و هر گز به این فکر نمی کنیم که با کمبود آن مواجه شویم، اما این مسئله از یک جایی به بعد اتفاق خواهد افتاد.

وی در سخنرانی در یک وبینار به میزبانی اندیشکده چتهام هوس گفت: موضوع راجع به پیش بینی کردن این است که چه اتفاقی ممکن است در ده سال دیگر یا دهه های آینده رخ دهد. چرا که اگر ما به آینده نگاه نکنیم و به سمت پیش بینی نرویم، با مشکلات جدی و بزرگ در تأمین شن مواجه خوهیم شد و حتی برنامه های موجود برای زمین نیز اخلال ایجاد خواهد شد.

وی مدیریت جهانی موجود برای منابع شن را مثل فیلی که در یک اتاق قرار گرفته توصیف کرد.

پدوزی ادامه داد: آیا باید ترسید؟ البته این مسئله کمکی نخواهد کرد اما وقت آن رسیده که توجه بیشتری کرده و رویکرد خود در قبال منابع شن و خاک را تغییر دهیم.