آتش زدن شهرداری کشکسرای عمدی بود؟

به محض وصول خبر به دادسرا، بلافاصله ضمن حضور در محل به همراه رئیس محترم دادگستری مرند، دستورات قضایی در خصوص شناسایی متهمان صادر و عوامل آگاهی توانستندچند نفر از کارکنان شهرداری را به عنوان مظنون دستگیر کنند.

دادستان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا

دستگیری عاملان آتش زدن شهرداری کشکسرای/تعدادی از کارکنان شهردای دراین راستا بازداشت شده اند .

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند گفت: عاملان آتش زدن عمدی اسناد در شهرداری کشکسرای از توابع شهرستان مرند بازداشت شدند.

به گزارش جوان فردا، دادستان مرنداظهار داشت: در پی اعزام تیم بازرسی از استانداری آذربایجان‌شرقی و مستقرشدن بازرسان در محل شهرداری کشکسرای در خصوص بررسی اسناد مالی و بانکی، افرادی ناشناس شبانه و به صورت مخفیانه وارد ساختمان شهرداری شده و ضمن ایراد صدمه بدنی عمدی به نگهبان شهرداری و بستن دست و پای وی، تعدادی از اسناد و مدارک مالی را به زیرزمین ساختمان شهرداری برده و آتش‌ زدند.

وی افزود: به محض وصول خبر به دادسرا، بلافاصله ضمن حضور در محل به همراه رئیس محترم دادگستری مرند، دستورات قضایی در خصوص شناسایی متهمان صادر و عوامل آگاهی توانستندچند نفر از کارکنان شهرداری را به عنوان مظنون دستگیر کنند.

دادستان ادامه داد: پرونده برای انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیلی به شعبه بازپرسی دادسرای مرند ارجاع و پس از تفهیم اتهام به متهمان دستگیر شده، همگی آنها با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند؛ تحقیقات همچنان در خصوص شناسایی متهمان احتمالی دیگر ادامه دارد و پرونده به محض تکمیل شدن، برای صدور احکام شایسته، به محاکم دادگستری مرند ارسال می‌شود.