واکنش مدیرعامل منطقه آزادارس به حرفهای حاشیه ای وپوشالی

پاسخ عرب باغی: اولا اینگونه حرفها ،حرفهای پوشالی وبی مورد است بجز تهمت وافترا چیزدیگری نیست.کلیه دریافتهای وپرداختهای مدیران وکارکنان وهیات امناء منطقه آزادارس درچهارچوب قانون می باشد.وصورت حسابها ولیست ها قبل از این موضوع درراستای فرمایش رهبر معظم انقلاب به دبیرخانه ارسال شده است.

عرب۰

واکنش مدیرعامل منطقه آزادارس به بعضی حرفهای حاشیه ای وتذکرات پوشالی
پایگاه خبری جوان فردا
پس از رصد کردن تذکرات حاشیه ای طرح شده درمجلس برخود وظیفه دید خدمت مدیر عامل منطقه آزادتجاری صنعتی ارس برسد.وموضوع را از زبان خود مهندس عرب باغی بشنود .

عرب۳
سوال : آقای مهندس عرب باغی سوال این است .
مهدس عرب باغی بیان داشتنداخیرا درمجلس تذکری درمورد دریافت های چند ده میلیونی مدیران منطقه آزادارس وتضییع بیت المال با دور زدن قوانین استخدامی توسط باند خاص از مدیران آزادارس به آقای رئیس جمهورداده شد لطفا با تفکیک این تذکر به تک تک موارد نظرخودرا بیان فرمائید.
۱) نظرتان درمورددریافتهای چند ده میلیونی توسط مدیران منطقه آزادارس دراین تذکر چیست؟

عرب۴
پاسخ عرب باغی: اولا اینگونه حرفها ،حرفهای پوشالی وبی مورد است بجز تهمت وافترا چیزدیگری نیست.کلیه دریافتهای وپرداختهای مدیران وکارکنان وهیات امناء منطقه آزادارس درچهارچوب قانون می باشد.وصورت حسابها ولیست ها قبل از این موضوع درراستای فرمایش رهبر معظم انقلاب به دبیرخانه ارسال شده است.
۲)درمورد تضییع بیت المال دراین تذکر نظرتان پیست؟

عرب۱
پاسخ عرب باغی: دراین تذکر معلوم نیست طرف چطور حرافانه این موضوع را مطرح میکند ازخدا نمی ترسدروز قیامت را درجلو چشم خود نمی بیند..باید چگونگی تضییع بیت المال را خوب بیان نماید؟صیانت از بیت المال یکی از اهداف مدیریت کلان منطقه است
۳)هدف تذکر درمورد دور زدن قوانین توسط باند خاص توسط تذکر دهنده چیست؟

عرب۲
پاسخ عرب باغی: این هم مانند حرفهای دیگر حاشیه ای وجنجالی است.الحمدالله ما درچهار چوپ قانون مناطق آزاد حرکت کردیم.وهیچ نگرانی نداریم.قانون را آنهائی دور می زنند که هدف شومی دارند.ما که هدف مان خدمت است وباید با خدمت صادقانه ،بیش از این قدمهای شکوفائی را درمنطقه آزادارس برداریم.این شکوفائی با تنهائی وجوسازی نمیشود وبلکه به ضرر منطقه است. باید دست بدست هم دهیم تا منطقه را از گذرگاههای طوفان زای اقتصادی جهانی عبور دهیم تا درراستای اقتصاد مقاومتی اقدام عمل بنا به فرمایش مقام عظمای ولایت حرکت کنیم.