دیدار دبیر واعضای ستاد برگزاری نخستین جشنواره تئاتر کودک باغچه بان با معاونت فرهنگی منطقه آزاد ارس

میتوان با همت هنرمندان با حمایت شهروندان و مسئولین مرند را بعنوان شهر فرهنگ وهنر نامید

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا  javanefarda.iir

مهدی صالحیار دبیر  نخستین جشنواره نمایش کودک باغچه بان  و جمعی از اعضای ستاد برگزاری با حضور در دفتر دکتر داداش زاده معاون فرهنگی  منطقه آزاد وتجاری ارس هدف از برگزاری را بطور شفاف اعالم کردند

دکتر داداش زاده با استقبال گرم از اجرای برنامه های فرهنگی در نقطه صفر مرزی و شهرستان های  همجوار  گفت امروز دشمن با کودتای رسانه جنگ فرهنگی راه انداخته است باید هنرمندان با هر تفکر و سلیقه های هنری پای کار بیایند

داداش زاده افزود مرند با آن سابقه دیرینه که دارد ولی بخوبی معرفی نشده است  با توجه به پتانسیل های  موجود درمرند و با توجه به قدمت تاریخی  بر تک تک هنرمندان تکلیف است مرند را از  وضعیت موجود خارج کنند وی از شهروندان مرنمد و مسئولین پرتلاش مرند خواست  با حمایت از این جشنواره میتوان مرند را در سطح کشور با توجه به توانمندی های هنرمندان  مرند بعنوان شهرستان فرهنگی و هنری معرفی کرد .