واکنش خانم پاشائی به مطلب #میابی درمورد مصوبه مجلس مبنی بر صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی جای تشکر داردولی باید شفاف سازی شود

میابی در مورد واکنش خانم دکتر پاشائی در مورد مطلب مدیر مسئول پایگاه خبری #جوان_فردا و ماهنامه #گوزل_وطن از واکنش وی تشکر کرد

واکنش خانم پاشائی به مطلب #میابی درمورد مصوبه مجلس مبنی بر صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی جای تشکر داردولی باید شفاف سازی شود


میابی در مورد واکنش خانم دکتر پاشائی در مورد مطلب مدیر مسئول پایگاه خبری #جوان_فردا و ماهنامه #گوزل_وطن از واکنش وی تشکر کرد و از وی خواست جهت صحه گذاشتن و جهت تنویر افکار عموم و جلوگیری از هرگونه شبهه در جامعه به مطالب واکنش خودش اطلاعیه ای رسمی شماره دار در اختیار #جوان_فردا و ماهنامه #گوزل وطن یا دیگر رسانه ها قرار دهد تا طبق قانون مطبوعات انتشار یابد
تا ثابت شود خانم پاشائی مخالف مصوبه صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بودندوهستند و خواهندبود

پایگاه خبری #جوان_فردا

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa