جشن گلریزان درشهرستان مرند برگزارشد.

زارع زاده رئیس دادگستری مرنددراین جشن ضمن خوش آمد گوئی به حضار ومیهمانمان گفت ماباید با همت خود بتوانیم زندانیان غیر عمدی ومالی را توسط شما بزرگواران آزادکنیم.

دادستان

جشن گلریزان درشهرستان مرند برگزارشد.

بنابه گزارش خبرنگار جوان فردا
جشن گلریزان درشهرستان مرند با حضورامام جمعه ونماینده ولایت فقیه ،فرماندار و رئیس دادگستری ودادستان مرندوباحضور گرم مسئولین ادارات وخیرین شهرستان مرند در ساختمان ماریانا برگزار گردید .
زارع زاده رئیس دادگستری مرنددراین جشن ضمن خوش آمد گوئی به حضار ومیهمانمان گفت ماباید با همت خود بتوانیم زندانیان غیر عمدی ومالی را توسط شما بزرگواران آزادکنیم.
امام جمعه مرنددومین سخنران جشن گاریزان بود وی در سخنان خود گفت دراین ماه رحمت ومغفرت باید در فکر ندار ها بود.درجامعه اسلامی باید انفاق ومساعدت به مستمندان ازیاد نرود انشاالله با یاری مردم وقضاد ودستگاه قضائی روزی را شاهد باشیم که ما دیگر نامی از زندان را در فرهنگ خود نداشته باشیم.
دادستان مرند طی یک مصاحبه تلفنی با خبرنگار جوان فردا گفت باید از خیرین شهرستان تقدیر وتشکر گردد با حضور این خیر ین ومسئولین ادارات وامام جمعه مرند وفرماندار ودیگر مسئولین جشن گلریزان امسال نسبت به سال گذشته ۳۰% افزایش ریالی دارد.که جمعا /-۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل یکصدو پنجاه میلیون تومان جهت حمایت از زندانیان دراین جشن توسط حاضرین دراختیار انجمن حمایت از زندانیان گذاشته شد.که بزودی دراین ماه رحمت تعدادی از زندانیان با این پول جمع آوری شده از زندان آزاد وبه آغوش گرم خانواده خود بازخواهند گشت.
آقای خلیلی مدیر انجمن حمایت اززندانیان مرند هم به خبرنگارجوان فردا گفت .واقعا مردم وخیرین ومسئولین دراین جشن همکاری لازم را نمودند جشن گلریزان ۹۵ نسبت به سال ۹۴ از نظر ریالی۳۰% افزایش داشت. با همکاری سازمان زندانها بزودی تعدادی از زندانیان با تصمیم رئیس دادگستری ودادستان مرند از زندان آزاد خواهند شد..
به گزارش خبرنگار جوان فردا زندانیان مرندی با همت مرندیان بزودی آزاد خواهندشد.ولی تداخل جشن بهزیستی با جشن گلریزان بنا به گفته یک خیر مرندی موجب شد تعدادی از خیرین دردو جشن نتوانند شرکت نمایند