اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه درمرند/ طبق نقشه کرونائی کشور وضعیت کرونائی شهرستان مرند نارنجی است

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا نماز عبادی و سیاسی جمعه درمرند مانند دیگر شهرهای کشور که وضعیت کرونائی آنها زرد است برگزار و اقامه خواهد شد  طبق اطلاعیه ستاد برگزاری نماز جمعه مرند  اقامه نماز جمعه به امامت حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاج علی نعمت زاده در حسینیه امام خمینی ره اقامه خواهد شد طبق این اطلاعیه حجت الاسلام دهقان  قبل از خطبه سخنرانی خواهند کرد  دربهای حسینیه راس ساعت ۱۲:۳۰ باز خواهد شد و ایراد خطبه ها راس ساعت ۱۳:۱۵ توسط امام جمعه مرند ایراد خواهدشد

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا نماز عبادی و سیاسی جمعه درمرند مانند دیگر شهرهای کشور که وضعیت کرونائی آنها زرد است برگزار و اقامه خواهد شد  طبق اطلاعیه ستاد برگزاری نماز جمعه مرند  اقامه نماز جمعه به امامت حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاج علی نعمت زاده در حسینیه امام خمینی ره اقامه خواهد شد طبق این اطلاعیه حجت الاسلام دهقان  قبل از خطبه سخنرانی خواهند کرد  دربهای حسینیه راس ساعت ۱۲:۳۰ باز خواهد شد و ایراد خطبه ها راس ساعت ۱۳:۱۵ توسط امام جمعه مرند ایراد خواهدشد

 طبق نقشه کرونائی کشور وضعیت کرونائی شهرستان مرند نارنجی است