اثرات و عوارض ازدواج دوم پدرها و مادرها برای خود و فرزندانشان

مشکلات زن دوم بودن سخت‌تر است چون هر روز که می گذرد قانع شدن همان گونه که هیچ مردی نمی تواند خود را در جای همسرش قرار دهد و احساس او را درک کند.

  اثرات و عوارض ازدواج دوم پدرها و مادرها برای خود و فرزندانشان

نویسنده :  دکتر کریم یزدانی هوجقان

یکی از خصوصیات مسالۀ اجتماعی مخفی بودن قسمت اعظم آن است. افراد عادی وقتی با یک مسأله اجتماعی روبرو می شوند تنها بخشی از آن را درمی‌یابند که به چشم می آید. یعنی مهمترین بخش اصلی و علت های مساله را در خود دارد از چشم ازدواج کننده دوم که صاحب فرزندانی هم می باشد، مخفی باقی می ماند.

*مشکلات زن دوم بودن سخت‌تر است چون هر روز که می گذرد قانع شدن همان گونه که هیچ مردی نمی تواند خود را در جای همسرش قرار دهد و احساس او را درک کند.

*دلایل گرایش مردان به زن دوم
تنوع‌طلبی، بچه‌دار نشدن زن اول، بیماری های روحی، اختلال های شخصیتی اختلال دون ژوانیسم موجب روابط متعدد مرد با زنان دیگر می شود. مردان با اختلال دون ژوان عموماً به خاطر یکسری عامل های روانی می خواهند احساس حقارت شخصیتی خود را با تصرف توجه زنان متنوع کاهش دهند. بیماران مانیک در دوره های شیدایی احساس قدرت، ولخرجی و عشقورزی زیادی دارند که بعضاً به صورت غیرقابل کنترل در برقراری ارتباط با جنس مخالف بارز می شود.

*مشکلات فرزندان چندمادره
وارد شدن یک فرد جدید به عنوان مادر ناتنی به خانواده ممکن است مشکلات زیادی برای فرزندان ایجاد کند. ارتباط زن دوم با فرزندان زن اول و بالعکس چالش های خاص خودش را خواهد داشت که آرامش خانواده را با مشکل مواجه می کند و تربیت شدن فرزندان توسط دو مادر هم به نوبه خود سختی و مشکلاتی در پی دارد.

اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa