تصفیه خانه کشتارگاه مرند در آبان ماه ۱۴۰۰ در مرند افتتاح میشود

در آخرین روز پنجمین دوره شورای اسلامی سه تن از اعضای شورای اسلامی مرند همراه با مهندس حسین کاوه شهردارمرند از ساماندهی تصفیه خانه کشتارگاه شهرداری مرندبازدیدکردند دراین بازدید مهندس محمدی پیمانکار حضور داشتندکاوه به جوان فردا گفت با ساماندهی تصفیه خانه کشتار گاه  دیگر فاضلاب بد بو راهی تصفیه خانه نخواهد شد کاوه افزود این ساماندهی با اعتبار 

تصفیه خانه کشتارگاه مرند در آبان ماه ۱۴۰۰ در مرند افتتاح میشود

گزارش #جوان_فردا از پروژه تصفیه خانه کشتارگاه مرند

پروژه تصفیه خانه در آبان ماه افتتاح خواهدشد مشکلات زیست محیطی کشتار گاه مرند که PUD فعلی ۳۰۰۰ بود با راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه PUD  زیر ۳۰۰ خواهد رسید

وی افزو.د پیمانکار سامان محمدی با هزینه کرد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان در محوطه خارج به اتمام رسانده و فعلا در داخل سالن  مشغول توسعه است که بزودی در در آبان ماه افتتاح خواهد شد

در آخرین روز پنجمین دوره شورای اسلامی سه تن از اعضای شورای اسلامی مرند همراه با مهندس حسین کاوه شهردارمرند از ساماندهی تصفیه خانه کشتارگاه شهرداری مرندبازدیدکردند دراین بازدید مهندس محمدی پیمانکار حضور داشتندکاوه به جوان فردا گفت با ساماندهی تصفیه خانه کشتار گاه  دیگر فاضلاب بد بو راهی تصفیه خانه نخواهد شد کاوه افزود این ساماندهی با اعتبار

اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa