گذری بر ناملایمات حاکم در شورای اسلامی شهر جلفا

در شورای اسلامی شهر جلفا چه می گذرد؟⁉️ با توجه به اینکه شهر جلفا دارای پتانسیل های بالفعل و بالقوه است و علاوه بر آن در محدوده منطقه آزاد ارس واقع شدن خدمت در این شهر را سهل تر کرده است ولی اختلاف حاکم در بین اعضای شورای جلفا به گوش می رسد طبق گزارشات […]

در شورای اسلامی شهر جلفا چه می گذرد؟⁉️
با توجه به اینکه شهر جلفا دارای پتانسیل های بالفعل و بالقوه است و علاوه بر آن در محدوده منطقه آزاد ارس واقع شدن خدمت در این شهر را سهل تر کرده است

ولی اختلاف حاکم در بین اعضای شورای جلفا به گوش می رسد طبق گزارشات واصله از منابع موثق فرماندار جلفا به موضوع ورود کرده و ضمن دعوت به تعامل اعضای شورا با حضور فرماندار جلفا جلسه خواهند داشت . به نظر میرسد دو عضو شورا با انتخاب ترفند لج بازی در این جلسه شرکت نکنند
#جوان_فردا
از اعضای ۵ عضو شورا درخواست می کند لج بازی را کنار بگذارند و به رای شهروندان جلفا احترام گذاشته وبا وجود پشتیبانی مالی منطقه آزاد ارس و با همیاری شهروندان آگاه و اقتصادی جلفا اختلافات جناحی و لج بازی را کنار بگذارند و در فکر وعده های داده شده به مردم باشند

♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa