مراسم شاخسی (شاه حسین گویان) درمحله یالدور پائین درمرند/به راویت تصویر

در این هیات پیشکسوتان جایگاه خاص برای خود دارند همچنین جوانان این محله احترام خاص به بزرگان وریش سفیدان دارند

به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان فرده عاشقان مکتب شهادت سالار شهیدان امام حسین ع   در محله یالدور پائین با برگزاری مراسم شاه خسین گویان  عشق و علاقه خود را به مکتب حسینی نشان میدهند این محله از اول دهه محرم با بگزاری مراسم شاه حسین گویان و هیات عزاداری  ودرروز عاشورا با برگزاری مراسم شبیه خوانی  با سوگواری علاقه خود را به مکتب حسینی نشان می دهند

در این هیات پیشکسوتان جایگاه خاص برای خود دارند همچنین جوانان این محله احترام خاص به بزرگان وریش سفیدان دارند