احداث بازار خشکبار مرند کلید خورد

مهندس داود مجاوری نائب رئیس شورای اسلامی شهرمرند در مصاحبه با پایگاه خبری جوان فرداگفت زمین تعاون مسکن کارگران شهرداری مرند با توافق ۴۰ به ۶۰  که این زمین به مساحت ۱۵۰۰۰مترمربع می باشد که ۴۰۰۰ مترمربع آن فضای آموزشی و ۱۵۰۰مترمربع آن بعنوان بازار خشکبار در نظر گرفته شده است .

بازدید ۵ عضور شورای اسلامی شهرمرند از محل مسکن تعاونی مسکن کارگران شهرداری مرند

مهندس داود مجاوری نائب رئیس شورای اسلامی شهرمرند در مصاحبه با پایگاه خبری جوان فرداگفت زمین تعاون مسکن کارگران شهرداری مرند با توافق ۴۰ به ۶۰  که این زمین به مساحت ۱۵۰۰۰مترمربع می باشد که ۴۰۰۰ مترمربع آن فضای آموزشی و ۱۵۰۰مترمربع آن بعنوان بازار خشکبار در نظر گرفته شده است .

مجاوری درمورد زیر ساختهای انرژی در این منطقه گفت زیر ساخت انرژی دراین منطقه موجود است وهیچ نگرانی دراین مورد نیست