تحریم و تهدید دوبال دشمن برعلیه ایران‼️

با توجه به توطئه های مثلث شُوم (اسرائیل و امریکا و عربستان سعودی ) تولد حاکمیتی طالبان زاده ابن مثلث است .اگر به موضع گیریهای سخنگوی طالبان یا مسئولین طالبان توجه شود اولبن قدم خودرا در ترویج فرهنگ قوم گرائی در داخل ایران برداشته اند
اتحاد طالبان و القاعده و داعش زنگ‌خطر این تولد نامشروع را به گو

 تحریم و تهدید دوبال دشمن برعلیه ایران‼️
♦️قسمت اول
نویسنده : #رحیم_میابی
کارشناس ارشد حقوق عمومی

از تولد نامشروع طالبان نباید چشم بسته رد شد .طالبان قابل تطهیر نیستند از روزی که ۲۰ سال قبل طالبان متولد شدند استکبار و وهابیون و اسرائیل در این تولد نامشروع نقش اساسی داشتند
کلمه امارت یک‌کلمه نامحدود مرزی است. که طالبان برای حکومت خود انتخاب کرده اند
ابن تولد نامشروع اولا برای بد نام‌کردن اسلام‌ناب محمدی است ثانیا برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی که حول محور ولی فقیه میباشد است
با توجه به توطئه های مثلث شُوم (اسرائیل و امریکا و عربستان سعودی ) تولد حاکمیتی طالبان زاده ابن مثلث است .اگر به موضع گیریهای سخنگوی طالبان یا مسئولین طالبان توجه شود اولبن قدم خودرا در ترویج فرهنگ قوم گرائی در داخل ایران برداشته اند
اتحاد طالبان و القاعده و داعش زنگ‌خطر این تولد نامشروع را به گوش کشورهای منطقه بخصوص ایران‌و‌چین‌و‌روسیه میرساند از همه مهمتر در نوک مثلث منطقه ای (ایران‌و‌چین‌و‌روسیه )مورد حمله واقع میشود ایران است .
چرا ایران ⁉️ پاسخ این چرا برای همه مشخص است….

T.me/jjavanefarda