باغ مرندی با کاربری فضای ورزشی بصورت غیرقانونی تبدیل به مسکونی شد

 باغ مرندی روبروی کوی امام‌رضا ع در مرند واقع است طبق شنیده ها کاربری این زمین فضای ورزشی و سبز بوده ولی عدم تملک بموقع ادارات متولی زمینخواران این زمین قطعه قطعه بصورت غیررسمی تفکیک کرده وبا قیمت گزاف بدون اینکه نوع کاربری را تعیین کنند بفروش رسانده اند

 گزارش #جوان_فردا و #گُوزل_وطن از باغ مرندی

 باغ مرندی روبروی کوی امام‌رضا ع در مرند واقع است طبق شنیده ها کاربری این زمین فضای ورزشی و سبز بوده ولی عدم تملک بموقع ادارات متولی زمینخواران این زمین قطعه قطعه بصورت غیررسمی تفکیک کرده وبا قیمت گزاف بدون اینکه نوع کاربری را تعیین کنند بفروش رسانده اند
حال در این زمین ده ها ساختمان بدون رعایت یا با رعایت استحکام ساختمان طبق اصول ۲۰۰۸ ساخته شده است وادارات خدمات ده اعم از برق و گاز و آب و تلفن از ارائه خدمات طبق شورای مصوبه مبارزه با ساخت وساز های غیر مجاز خودداری میکنند
ولی متاسفانه تبعیض در ارائه خدمات توسط ادارات خدمات ده ساکنین بدون آب وگاز و برق این منطقه را گلایه مند کرده است .

  #جوان_فردا از شورای اسلامی شهر مرند میخواهد با حضور خود در این منطقه از وضعیت شهروندان مطلع شوند

♦️ #جوان_فردا همچنین از امام جمعه و فرماندار ودستگاه های نظارتی میخواهد با توجه به نیاز شدید شهرستان مرند به فضای ورزشی و فرهنگی و سبز به چگونگی تفکیک غیر رسمی و تغییر غیرقانونی کاربری اماکن عمومی ورود کنند تا دست زمینخواران را کوتاه کنند
T.me/jjavanefarda