خصوصیات کودکان در #خانواده_چند_فرزندی

  کودکانی که در خانواده های چند فرزندی بزرگ شده اند، از نظر شخصیتی انسان های مستقلی هستند که در زندگی، زیاد به دیگران تکیه نمی‌کنند.

خصوصیات کودکان در #خانواده_چند_فرزندی

  کودکانی که در خانواده های چند فرزندی بزرگ شده اند، از نظر شخصیتی انسان های مستقلی هستند که در زندگی، زیاد به دیگران تکیه نمی‌کنند.

  آنها در محیط پر جمعیت خانواده، یاد می گیرند باید تمام تلاش خودشان را به کار گیرند و از استعداد خویش بهره ببرند و می دانند که از خانواده نباید بیش از یک زمینه ساز و کمک کار انتظار داشته باشند.

  اما تک فرزندان نسبت به چند فرزندان، انگیزه کمتری برای تلاش دارند، زیرا تمام امکانات خانواده در اختیار آنها قرار دارد.

  از این رو، به شدت به خانواده وابسته اند و استقلال شخصیت خود را از دست می‌دهند.

#فرزند_بیشتر_زندگی_بهتر
#آسیب_های_تک_فرزندی

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبارمرند را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید👇👇👇

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa