مطالبه گری جمعی از اهالی کوی شهیدچرمی در سالن شورای اسلامی شهر مرند

 آیا کوی شهید چرمی در محدوده شهری است یا نه ⁉️

مطالبه گری جمعی از اهالی کوی شهیدچرمی در سالن شورای اسلامی شهر مرند

به گزارش #جوان_فردا
♦️جمعی از شهروندان کوی شهید چرمی با مراجعه به شورا خواهان حل مشکل این منطقه شدند

در کوی شهید چرمی بیش از ۷۰۰ خانوار زندگی می کنند .و با سرعت بیشتر مهاجر پذیر ترین منطقه شده است .
ولی بیش از ۲۰ سال است که مسئولین شهری نخواستند ویا نتوانستند مشکل اصلی ابن منطقه را حل کنند
آیا کوی شهید چرمی در محدوده شهری است یا نه ⁉️
ولی صندوق های اخذ رای در شوراها بنام شهر به این منطقه آورده میشود یکی از شهروندان این کوی به #جوان_فردا گفت رای از ما ولی خدمات به مناطقی که شوراها از آن مناطق هستند ‼️
یکی از ریش سفیدان گفت در زمان انتخابات تلفن پشت تلفن .

ولی کوی شهید چرمی همچنان محروم از خدمات و راه تردد‼️
دیگری گفت پلی که چندین سال است تمام نمیشود مشکل تردد کوی شهید چرمی را حل نمی کند‼️

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبارمرند را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید👇👇👇

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa