مطالبه گری اهالی کوی بعثت مرند

شهرک بعثت با قدمت بالای بیست سال در ضلع غربی شهرستان مرند واقع شده و بدلیل کم توجهی مسئولین در خدمات رسانی و حل مشکلات این شهرک رشد آنچنانی نداشته و با وجود داشتن تعداد زیادی قطعات مسکونی خالی و فاقد اعیانی کمتر مورد استقبال خریداران زمین و خانه قرار گرفته است و مسئولین شهرستان این همه که در تلاشند از حاشیه نشینی و تخریب باغات و فضاهای سبز شهرستان جلوگیری نمایند و گسترش حاشیه نشینی دغدغه اصلی مسئولین در هر زمان بوده و مستلزم اختصاص بودجه کلانی…

مطالبه گری اهالی کوی بعثت

با سلام و عرض ادب به کلیه مسئولین شهرستان مرند.
شهرک بعثت با قدمت بالای بیست سال در ضلع غربی شهرستان مرند واقع شده و بدلیل کم توجهی مسئولین در خدمات رسانی و حل مشکلات این شهرک رشد آنچنانی نداشته و با وجود داشتن تعداد زیادی قطعات مسکونی خالی و فاقد اعیانی کمتر مورد استقبال خریداران زمین و خانه قرار گرفته است و مسئولین شهرستان این همه که در تلاشند از حاشیه نشینی و تخریب باغات و فضاهای سبز شهرستان جلوگیری نمایند و گسترش حاشیه نشینی دغدغه اصلی مسئولین در هر زمان بوده و مستلزم اختصاص بودجه کلانی برای ادارات مربوطه میباشد اگر بموقع به شهرکهای شهرستان توجه قابل ملاحظه ای شود و شهرکها مثل خود شهرستان دارای امکانات رفاهی و تفریحی باشد حتما خریداران مسکن با اشتیاق کامل از سکونت در شهرکها استقبال خواهند نمود لذا از مسئولین شهرستان مرند تقاضا و درخواست میگردد در خصوص حل مشکلات شهرک بعثت و احقاق حقوق شهروندی ساکنین این شهرک که سالهای سال پیش میبایستی حل میشد اقدامات لازمه را بعمل آورند و مشکلات شهرک بعثت جهت اطلاع مسئولین محترم و مربوطه عبارتند
۱- رفع دایمی قطعی مکرر آب شرب شهرک که لازمه آن مسئولین محترم آب و فاضلاب میبایستی منبع آب شرب شهرک را از منبع آب اطراف و روستاها جدا نموده و منبع آب اختصاصی برای شهرک بعثت در نظر بگیرند.
۲- قسمتهای شرقی شهرک فاقد فاضلاب شهری بوده و ساکنین آن قسمتها بدلیل پر شدن چاههای خانه هایشان در زمانهای خیلی نزدیک با مشکل مواجه هستند لذا از مسئولین محترم آب و فاضلاب تقاضا میگردد اقدامات سریع را در اجرای فاضلاب شهری قسمتهای شرقی شهرک انجام دهند
۳- اکثر کوچه ها و معابر شهرک با گذشت این همه سال فاقد آسفالت بوده و غیر همسطح میباشند لذا از شهرداری محترم تقاضا میگردد در خصوص آسفالت کوچه ها و معابر و مرمت چاله های خیابانهای شهرک اقدامات لازمه را بعمل آورند.
۴- کوچه های شهرک میبایستی بصورت یکنواخت و ترتیبی نام گذاری شده و خانه ها نیز پلاک گذاری گردد.
۵- شهرک با وجود داشتن بالای هزار خانوار فاقد نانوایی سنگگی بوده و فقط دارای یک نانوایی لواش میباشد که جوابگوی ساکنین نمیباشد لذا از مسئولین محترم اداره صنعت ، معدن و تجارت و سایر مسئولین مربوطه تقاضا میشود
پخت نان سنگگی در این شهرک مجددا راه اندازی شده و جهت رهایی ساکنین از صف چند ساعتی نانوایی شعبه دوم نان لواش در این شهرک افتتاح گردد.
۶- از شهرداری محترم تقاضا میگردد جهت سهولت رفت و آمد ساکنین شهرک خیابان ۳۵ متری در نظر گرفته شده در حد شرقی و جنوبی شهرک که محل و موقعیت آن در موقع تفکیک قطعات و افتتاح شهرک در نظر گرفته شده و نیازی به تملک هیچ ملکی را ندارد اجرا و آماده سازی نماید.
۷- از ریختن زباله و ضایعات و نغاله در قسمت جنوبی و مجاور تپه شهرک توسط سایر افراد جلوگیری و ممانعت گردد.
۸- در مواقع طوفانی گرد و خاک تپه های ضلع جنوبی شهرک وارد خانه های ساکنین شده و مورد رنجش آنان میگردد و اگر تپه های فوق الذکر درختکاری شده و بصورت فضای سبز در بیاید هم ساکنین شهرک از گرد و غبار رهایی می یابند و هم محل تفریحی برای کل ساکنین شهرستان مرند بوجود آمده و مورد تهاجم بعضی از سود جویان قرار نمیگیرد
۹- شهرک بعثت نیز میبایستی مانند شهرکهای ولیعصر و میلاد دارای تاکسی ویژه و اختصاصی شهرک داشته باشد تا ساکنین در موقع برگشتن به خانه هایشان نیازی به التماس کردن به رانندگان تاکسی های سایر خط های شهر را نداشته و تاکسی ها تعیین شده برای شهرک همانند سایر تاکسی های سایر شهرکها مسافرین را با کرایه تعیین شده به تمام نقاط شهرک رسانده و ساکنین مجبور نباشند جهت صد و یا دویست متر بالا رفتن از چهارراه شهرک کرایه یک سرویس تاکسی تلفنی را به راننده تاکسی بپردازند لذا از مسئولین محترم تاکسی رانی تقاضا میگردد نسبت به اختصاص تاکسی ویژه شهرک بعثت اقدامات لازم را بعمل آورند.
۱۰- از مسئولین محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان تقاضا میگردد توجه بیشتری به شهرک بعثت داشته باشند چون تعدادی از جوانان با موتورسیگلتها و ماشینهای خود موجب ایجاد آلودگی صوتی شده و با ویراژ دادن و تک چرخ زدن موجب نارضایتی ساکنین شهرک میشوند و همچنین بعضی از رانندگان با پارک کردن ماشینهای تریلی و ترانزیت خود در خیابانهای شهرک موجب سد معبر و مشکل رسانی به سایر خودروهای سواری میشوند.
۱۱- سگهای ولگرد موجب رنجش ساکنین و ترس بچه ها و خانمهای شهرک شده لذا از مسئولین مربوطه تقاضا داریم نسبت به جمع آوری سگها ادام نمایند.
با تشکر از مسئولین شهرستان که با خدمات رسانی بموقع به شهرک بعثت علاوه بر اینکه رفاه ساکنین شهرک را تامین خواهند نمود بلکه موجب تشویق سکونت سایر خانواده های نیازمند به مسکن در این شهرک را خواهند شد.

T.me/jjavanefarda

Javanefarda.ir