نماینده مجلس: با فَمَل یَعمَل مشکلات را حل کنیم

پاشائی : به تبریزی ها قول نمیدهم ولی از مرند می گذرد.

 نماینده مجلس: با فَمَل یَعمَل مشکلات را حل کنیم


پاشائی : به تبریزی ها قول نمیدهم ولی از مرند می گذرد.

 نماینده مجلس بعداز گذشت نزدیک به دوسال از عمرمجلس درروستای بابره سفلی برای اولین بارحضوریافت وخبرازرسیدن آب رودارس به مرند و هرزندات داد
وی افزود انشاالله آب رودارس بزودی میرسد همچنانکه به یکانات رسیده است

وی گفت به وزیر گفتم باید بدهید
پاشائی درمورد اینترنت داده در این روستا گفت در تحریم هستیم تجهیزات نمی آید ‼️
سیاست این دولت و وزارت خارجه باسیاست متواضع است وبا دنیا تعامل خواهندکرد .

#جوان_فردا از خانم پاشائی میخواهد

۱)در مورد چگونگی هزینه کرد ۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی به اذن رهبری که به پروژه انتقال آب رود ارس به دشت یکانات و هرزندات ومرند اختصاص یافته بود از مجلس درخواست تحقیق وتفحص کند
۲) چگونگی هزینه کرد اعتبار ۷ساله تصفیه خانه آب شرب مرند در کنار رودارس بنام شهروندان مرند بکام دیگران‼️را از مجلس درخواست تحقیق وتفحص نماید

این فیلم را ببینید

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir
♦️اخبارمرنددر👇
T.me/jjavanefarda
#جوان_فردا در اینستاگرام 👇
Javane_fardaa