مرزبانان زنده باد

 معاون اجتماعی مرزبانی ناجا با بیان اینکه در دو روز گذشته کودکان پناهجوی افغانی که به سمت کشورمان در جستجوی امنیت در حرکت بودند توسط جان برکفان ارتش جمهوری اسلامی ایران نجات پیدا کردند وی ضمن قدردانی از تلاش های ارتش جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت مرزها در کنار مرزبانان جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت اخبار منتسب به معاون اجتماعی مرزبانی خراسان رضوی در خصوص پناهجویان افغانی برداشت رسانه‌ای خبرنگار مربوطه بوده اصولا هیچ مصاحبه‌ای از سوی مسئولین مرزبانی استان خراسان رضوی صورت نگرفته است

 معاون اجتماعی مرزبانی ناجا با بیان اینکه در دو روز گذشته کودکان پناهجوی افغانی که به سمت کشورمان در جستجوی امنیت در حرکت بودند توسط جان برکفان ارتش جمهوری اسلامی ایران نجات پیدا کردند وی ضمن قدردانی از تلاش های ارتش جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت مرزها در کنار مرزبانان جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت اخبار منتسب به معاون اجتماعی مرزبانی خراسان رضوی در خصوص پناهجویان افغانی برداشت رسانه‌ای خبرنگار مربوطه بوده اصولا هیچ مصاحبه‌ای از سوی مسئولین مرزبانی استان خراسان رضوی صورت نگرفته است

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبارمرند را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید👇👇👇

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa