معاون استاندار و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره باغچه بان : جشنواره باغچه بان هویت شهرستان مرند است

گرشاسبی افزود به تبلیغات محیطی توجه کنید و تبلیغات مخیطی را خوب شناسائی کنید .هدف این است مرند را خوب معرفی کنیم .

به گزارش پایگاه خبری #جوان_فردا


دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندارمرند و رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره کودک باغچه بان در جلسه گفت
برای اینکه شهرستان مرند را خوب معرفی کنیم باید هزینه کنیم .اگر هزینه نکنیم خروجی خوبی نخواهدداشت
گرشاسبی افزود به تبلیغات محیطی توجه کنید و تبلیغات مخیطی را خوب شناسائی کنید .هدف این است مرند را خوب معرفی کنیم .
از تمام امکانات خود جهت هرچه بهتر برگزار جشنواره با یکدیگر داشته باشید
فرماندار مرند با توجه به مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌مرند ادارات تعیین شده را موظف به پرداخت مبلغ اعلامی کرد

اگر خوب برگزار کنیم مسئولین آینده شهرستان قطعا حمایت خواهند کرد

سلطانپور رئیس اداره فرهنگ‌و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی مرند گفت امروز یک فرصت طلائی در معرفی مرند بدست افتاده است.
هنرمندان با زبان هنر در توسعه مرند پا به میدان گذاشته اند .

T.me/jjavanefarda