مدیریت ستاد بحران مرند تشکیل جلسه داد

فرماندارمرند اشاره به ساختمان مدیریت بحران اشاره کرد وگفت کی این ساختمان تمام خواهدشد. معلوم نیست خطاب به شهرداری مرند گفت هرچه سریعتر تکلیف این ساختمان تعیین گردد.

۴۲۵۳۲۴۰۲۸_۴۰۱۱۴

به گزارش خبرنگارجوان فر دا
ستاد مدیریت بحران شهرستان مرند به ریاست فرماندر مرند درمورخه ۱۳۹۵/۴/۱۰ راس ساعت ۱۰صبح تشکیل جلسه داد

۴۲۵۳۱۷۰۳۳_۴۱۰۱۷
به گزارش جوان فردا :دراین جلسه اعضای ستاد مدیریت بحران گزارشی از روند ستادبحران نظرات اعلام فرمودند.
مهندس سلطانپوررئیس اداره منابع عمومی گزارش مبسوطی از منابع طبیعی اعلام نمودند وخطرات احتمالی در آینده را از لحاظ کمبود امکانات باستحضاراعضارساندند.
وی اشاره به برقراری خط ارتباط مستقیم مردم با اداره را که بطور ۲۴ ساعته می باشد کرد وگفت ما امادگی داریم ۲۴ ساعته در حفظ منابع طبیعی درخدمت مردم ونظام باشیم.
وی از کلیه ادارات جهت همکاری استمداد طلبیدوگفت امکانات موجود مارا موجه با مشکل خواهد نمود برای نمونه اگر دردر سلطان زنجیر اتفاق حرقی رخ دهد ما دراین موضوع توان خدمات نخواهیم داشت.امکانات منابع طبیعی محدود است.

۲۰۱۶۰۶۳۰_۱۲۲۸۰۰
وی اشاره به آتش زدن عمدی یکی از افرادی که دنبال اخذ مجوز معدن بودند شناسایی شده گفت ما مواجه با این چنین مشکلات هستیم .
دراین جلسه مصوبات لازم به تصویب ستادمدیریت بحران رسید
آقای مهندس صفرعلیزاده مسئول اموزش مدیریت بحران انتخاب شدند قراربراین شد کلاسهای آموزشی لازم درراستای آتش نشانی در شهرداری مرند تشکیل خواهدشد.
فرماندارمرندشهرداریهارا موظف کرد هرشهرداری در حوزه استحفاظی خود مسئول همکاری به تمام حادثات درحوزه خود هستند
فرماندارمرند اشاره به ساختمان مدیریت بحران اشاره کرد وگفت کی این ساختمان تمام خواهدشد. معلوم نیست خطاب به شهرداری مرند گفت هرچه سریعتر تکلیف این ساختمان تعیین گردد.

همچنان ….وی حضورندارند.