مراسم افطاریه اصلاح طلبان در شب روز قدس

دکتر فردی عبدلزاده : دشمن ما انگلستان وآمریکا واسرائیل است

۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۲۳۰۳۱

مراسم افطاری شورای اصلاح طلبان در شب روز قدس
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا مراسم افطاری شورای اصلاح طلبان در شب روز قدس با حضور فعالین سیاسی واجتماعی واصلاح طلبان ومعندل واصولگرایان معتدل با مزیبانی شورای اصلاح طلبان در تالار ماریانا برگزار شد.
مراسم افطاری با برنامه خاص انجام گرفت بعداز صلوات برمحمد وآل محمد وسلامتی قاءئم آل محمدمنجی عالم بشریت عج وبا نثار صلوت بر روح امام شهدا وشهدای امام وبا صلوات بر طول عمر رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای توسط دبیر شورای اصلاح طلبان برگزار شد.
بعداز افطاری اباذری دبیر شورای اصلاح طلبان ریز برنامه هار ااعلام نمود
دکتر صباغ قاری قرآن این محفل گرم اصلاح طلبان و اقع گرا بود.
بعداز قرائت قرآن دکتر فرید عبدلزاده عضوشورای اصلاح طلبان منطقه مرزند وجلفا بعداز اظهار لطف ومحبت به میهمانان از سلایق مختلف اعم اعتدال ومعتدل واصولگرایان واقع گرا ومعتدل وشخصیتهای سیاسی وفعالان اجتماعی گفت ما باید درراستای اصلاح جامعه که رهبری هم ازآن راضی هستند قدم برداریم.کشورباید در راستای فرامین رهبری که وحدت وقبول سلایق مختلف در چهارچوب قانون بود حرکت نمائیم .نباید بیهوده یکدیگر را انگ بزنیم .ما دنبال اسلام ناب محمدی هستیم .ما با اسلام داعشی مخالف هستیم ویک وجب خاک خودرا با کل دنیا عوض نمی کنیم.
وی مردم را درروز قدس دعوت به راهپیمائی نمود وگفت دشمن دیرینه اسلام انگلیس است که با ایجاد یک منطقه برای یهودیان خواست در خاور میانه همیشه آشوب وجنجال ودرگیری براه بیاندازد.
بعداز انگلیس آمریکا چون ازدین مبین اسلام توسط امام خمینی ره سیلی محکمی خورده است همیشه از اسرائیل غاصب حمایت کرده وخط قرمز خودرا اسرائیل معرفی نموده است.
دکتر عبدلزاده اشاره به نقشه های شوم دشمن امپریالیسم اشاره کرد وگفت دشمن درفکر ایجاد اختلاف مابین دو جناح اصول گرا واصلاح طلب هست ومیخواهد جامعه ایران را دوقطبی نماید.دراین مورد رهبر فرزانه انقلاب پرهیز از دوقطبی شدن جامعه چندین بار تذکر داده اند.
عضوشورای اصلاح طلبان مرند گفت هرکس در راستای اصلاح جامعه قدم بردارد.اعم از معتدل ومستقل ولائی اعتدال واصولگراوگروه های مختلف که نظام مقدس جمهوری اسلامی را قبول دارد باشد ما قدم های وی می بوسیم وروی چشم خود قرار میدهیم.
تقی کرمی دیگر سخنران افطاریه شب قدس اصلاح طلبان بود وی در سخنان خود اشاره به فرامین رهبر انقلاب کرد وگفت کشور به وحدت نیازدارد سیاستمداران هرحزب وجناح باید در عملکرد خود مواظب باشد تا به وحدت مردم لطمه وارد نشود.دشمن درکمین است .وقتی رزمندگان ما در چند هزار کیلومتری از وطن با دشمنان ایران میجنگند باید کاری بکنیم تا آنها از پشت جبهه نگرانی نداشته باشند.مدافعین حرم چشم چراغ این ملتند.تقی کرمی درمورد روز قدس گفت روز قدس بنابه فرمایش حضرت امام ره روز اسلام است.
۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۲۱۳۱۵۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۲۰۸۵۳۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۲۳۵۰۳۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۲۳۵۳۴۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۲۳۴۵۱۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۲۳۳۲۶۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۴۴۳۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۳۳۷۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۳۳۷ - Copy۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۳۱۲۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۳۰۷۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۲۵۸۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۲۵۳۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۱۵۶۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۱۳۸۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۱۱۶۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۱۲۵۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۱۰۱۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۱۱۲۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۰۳۷۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۰۳۷ - Copy۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۰۰۳۲۰۱۶۰۶۳۰_۲۱۴۰۲۶