وزیر فرهنگ و ارشاد به مرند می آید

اولین سفر وزیر به شهرستان مرند یک سفر  پر نعمت برای جامعه فرهنگی و هنری و رسانه ای  شهرستان مرند خواهد بود

دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین سفر شهرستانی خودرا با سفر به شهرستان  مرند آغاز کرد 

شهرستان مرند دومین  شهرستان بعداز شهرستان تبریز است که بیشترین گروه هنری و رسانه را دارد 

اولین سفر وزیر به شهرستان مرند یک سفر  پر نعمت برای جامعه فرهنگی و هنری و رسانه ای  شهرستان مرند خواهد بود

 

طبق گفته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند دکتر اسماعیلی وزیر ارشاد  روز دو شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۹  در مراسم اختتامیه  جشنواره باغچه بان  تشریف خواهند داشت

مراسم اختتامیه روز دو شنبه ۱۹ مهر راس ساعت  ۱۵ در کاروانسرای یام برگزار خواهد شد