مرند میزبان ۱۰ تیم برتر دوچرخه سواری کشوری خواهدبود

امیدفر گفت تیم های شرکت کننده در این تور از تیم های برجسته کسور هستند
وی افزود استقبال کنندگان از این تور خیلی بیشتراز آنکه فکر می کردیم است ولی متاسفانه عدم وجود امکانات بخصوص هتل در شهرستان مرندنتوانستیم بیش از ۱۰ تیم پذیرش کنیم .

به گزارش پایگاه خبری #جوان_فردا


رهیف رئیس اداره ورزش و جوانان مرند و امیدفر رئیس هیات دوچرخه سواری شهرستان مرند و دبیر تور دوچرخه سواری کشوری در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر از برگزاری تور دوچرخه سواری کشوری که از استانهای مختلف شرکت خواهندداشت

رهیف افزود این مسابقه از ۲۴ مهر تا ۲۶ مهر در سه محور برگزار خواهدشد

امیدفر گفت تیم های شرکت کننده در این تور از تیم های برجسته کسور هستند
وی افزود استقبال کنندگان از این تور خیلی بیشتراز آنکه فکر می کردیم است ولی متاسفانه عدم وجود امکانات بخصوص هتل در شهرستان مرندنتوانستیم بیش از ۱۰ تیم پذیرش کنیم .
رهیف وامیدفر از رسانه ها خواست از این فرصت طلائی درمعرفی کردن مرنداستفاده کنیم .
رهیف ضمن تشکر از امام جمعه وفرماندار مرند ورئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ازبرگزاری جشنواره گفت برگزاری این تور بعداز برگزاری جشنواره کودک باغچه بان این فرصت است

خبرنگاران حاضر :
پناهی خبرنگاران‌#اویاناق
خانم جداری #آرشیونیوز
نیکنفس ایرنا و آذر ارس
رمضانی عکاس خبری آزاد
میابی #جوان_فردا
میابی #گوزل_وطن

T.me/jjavanefarda