گلایه دامداران شهرستان مرند از گرانی داروهای دامی

به گزارش  پایگاه خبری جوان فردا  این گرانی مواد دامی بخصوص داروهای دامی  اگر چنین پیش برود و کنترل در آن نباشد دامداری دراین منطقه به علت بی بضاعتی دامداران این صنف رو به ناوبدی خواهد رفت 

به گزارش #جوان_فردا


این دامدار می گوید :
بخدا دیگر توان ادامه کار را نداریم وی از مسئولین رحم کنند.

به گزارش  پایگاه خبری جوان فردا  این گرانی مواد دامی بخصوص داروهای دامی  اگر چنین پیش برود و کنترل در آن نباشد دامداری دراین منطقه به علت بی بضاعتی دامداران این صنف رو به ناوبدی خواهد رفت

T.me/jjavanefarda