از استاندار آذربایجانشرقی در دولت ایران قوی چه خبر

 آذربایجان سرکشور است از استاندار آذربایجانشرقی در دولت ایران قوی چه خبر ⁉️ بعداز گذشت بیش از دوماه از شروع بکار دولت دکتر رئیسی ، استان آذربایجانشرقی همچنان منتظر معرفی استاندار جدید در دولت ایران قوی هستند دراین دوماه تعلل در معرفی استاندار سوالاتی را در اذهان عموم ایجاد کرده است . امید است وزیر […]

 آذربایجان سرکشور است

از استاندار آذربایجانشرقی در دولت ایران قوی چه خبر ⁉️

بعداز گذشت بیش از دوماه از شروع بکار دولت دکتر رئیسی ، استان آذربایجانشرقی همچنان منتظر معرفی استاندار جدید در دولت ایران قوی هستند
دراین دوماه تعلل در معرفی استاندار سوالاتی را در اذهان عموم ایجاد کرده است .

امید است وزیر محترم کشور ،استان‌ آذربایجانشرقی را از این انتظار برهاند و به شایعات خاتمه دهد.
هرچند دولت مردان اعم از استاندار و فرمانداران و‌مدیران کل انجام‌وظیفه می کنند

بهتر است هرچه سریعتر استان را از بلاتکلیفی برهانند

امام ره فرمودند آذربایجان سرکشور است🌹

T.me/jjavanefarda