مجتمع فرهنگی وهنری مرند همیشه در خدمت شهروندان و هنرمندان

دومین نمایشگاه طراحی و نقاشی خانم ملکوتی در شهرستان مرند

ملکوتی برای دومین بار آثار خود را جهت بازدید شهروندان در مجتمع فرهنگی وهنری مرند به دید عموم گذاشت

افتتاح نمایشگاه طراحی و نقاشی در مجتمع فرهنگی و هنری در ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی جوان فردا خانم ملکوتی هنرمند درطراحی و نقاشی آثار خود را برای دومین بار در مجتمع فرهنگی و هنری مرند واقع در ساختمان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی

با افتتاح نمایشگاه برای بازدید عموم  گذاشت ملکوتی به خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا گفت ۲۰ اثر خود را به قلم زنی در این اثرها دیده میشود . وی گفت از سال ۱۳۸۹ این کار را شروع کرده ام  واز محضر اساتید بزرگوار آقا رضائی ودیگر استاد ان درس قلم زنی و انقاشی یاد گرفته ام