فروش سکه های تقلبی در مرند

 عاملین فروش سکه های تقلبی به دام پلیس افتادند

عاملین فروش سکه های تقلبی دو نفر بودند که یک مرد و یک زن بودند که تعدادی از سکه های تقلبی فروخته بودندوهنگام‌دستگیری توسط پلیس تعداد ۲۵ عدد سکه از کیف عاملین کشف و ضبط شد و عاملین تحویل دستگاه قضائی شد


به گزارش پایگاه خبری #جوان_فردا عاملین فروش سکه های تقلبی که اهل یکی از شهرستانهای بزرگ‌همجواربودند توسط پلیس اطلاعات وامنیت و مامورین نیروی انتظامی مرند دستگیر شده اند

عاملین فروش سکه های تقلبی دو نفر بودند که یک مرد و یک زن بودند که تعدادی از سکه های تقلبی فروخته بودندوهنگام‌دستگیری توسط پلیس تعداد ۲۵ عدد سکه از کیف عاملین کشف و ضبط شد و عاملین تحویل دستگاه قضائی شد