ون ها درانتظار مسافر و مسافران درانتظار ون ها

سخن شهروند : قابل توجه سازمان حمل ونقل وترافیک شهرستان مرند

‌اینو بخش کن به گوش مسولها برسد مادیگه موندیم یا با اسنب میریم یا ماشین شخصی این ون ها تا پر نشدن حرکت نمیکنن ی ساعت وایسی خیابون ماشین نیست

سخن شهروند

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی جوان فردا

در مسیر خیابان بهشتی و علامه امینی مسافرین در مبدا درانتظار رون و تاکسی ها و ون ها و تاکسی ها در مقصد منتظر مسافر

لطفا پخش کنید
‌اینو بخش کن به گوش مسولها برسد مادیگه موندیم یا با اسنب میریم یا ماشین شخصی این ون ها تا پر نشدن حرکت نمیکنن ی ساعت وایسی خیابون ماشین نیست

قابل توجه سازمان حمل ونقل وترافیک شهرستان مرند

 

این موضوع طی مذاکره حضوری با آقای دکتر برزگر مدیرعامل سازماتن حمل و  نقل شهرداری مرند به سمع وی رسانده شد حال باید منتظر اقدام این درخواست شهروندان باشیم
T.me/jjavanefarda