مرف همچنان پر می کشد

 قیمت مرغ مانند عقاب پر میکشد‼️

امروز بااعلام قیمت مرغ به ۳۱۰۰۰تومان از لجبازان سیاسی ۵ ماه پیش خبری نیست ‼️

 

یادداشت صبح
پایگاه خبری #جوان_فردا
وقتی قیمت مرغ به ۲۱۰۰۰تومان رسید اعتراض مجازی لجبازان سیاسی سربلندکرد گوش همه را کر کرد .

مر
امروز بااعلام قیمت مرغ به ۳۱۰۰۰تومان از لجبازان سیاسی ۵ ماه پیش خبری نیست ‼️

در حالیکه امروز سیاسیون رقیب دولت رئیسی می گویند باید صبور باشیم تا دولت پا بگیرد چنین تفکر ستودنی است باید صبور بود تا دولت پا بگیرد .
دولت مردان معتقدند نباید معیشت و اقتصاد به برجام گره زده شود ‼️
حال باید صبور باشیم تا ببینیم کدام ایده تیم اقتصادی دولتمردان ایران قوی در حالیکه چین در حال حل مشکلات خود با آمریکاست و روسیه با اسرائیل نزدیک تر میشود را اجرا خواهد کرد.

اگر امروز قیمت مرغ مانند عقاب پر می کشد و سیاسیون رقیب دولت رئیسی صبوریت را فرهنگ سازی می کنند .
دولتمردان باید از این فرصت طلائی استفاده کنند تا شاهد پر شکستگی عقاب تیز پرواز قیمتهای معیشت مردم همراه با دلار باشیم .

در برجام‌جای فرار ازبرجام وپاره کردن برجام برای هیچ عضو برجام باقی نیست امریکا با خروج خود از برجام‌درعالَم سیاست یک اشتباه بزرگی را مانند تحمیل کردن جنگ ۸ساله کرد

T.me/jjavanefarda