نظارت بر قیمتها در مرند

اولین نظارت بر قیمتها در سال ۱۴۰۰در مرند

اولین جلسه هماهنکی کنترل بازار و اهداف بازرسی و نظارت بر اصناف شهرستان مرند. با حضور کارشناسان و بازرسان اداره صمت ،هیئت رئیسه اتاق اصناف ،روسای اتحادیه های صنف های لوازم خانگی ، خواربارفروشان ،درود گران و شیشه بران ،آرایشگران زنانه ، فروشندگان پوشاک ،لاستیک ، تعویض روغن و پنچرگیران و بازرسان اتاق اصناف در محل اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مرند برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا  به نقل پایگاه خبری اویاناق OYANAHG.IR اولین جلسه هماهنکی کنترل بازار و اهداف بازرسی و نظارت بر اصناف شهرستان مرند

 
اولین جلسه هماهنکی کنترل بازار و اهداف بازرسی و نظارت بر اصناف شهرستان مرند. با حضور کارشناسان و بازرسان اداره صمت ،هیئت رئیسه اتاق اصناف ،روسای اتحادیه های صنف های لوازم خانگی ، خواربارفروشان ،درود گران و شیشه بران ،آرایشگران زنانه ، فروشندگان پوشاک ،لاستیک ، تعویض روغن و پنچرگیران و بازرسان اتاق اصناف در محل اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مرند برگزار شد.