مخترعین و مبتکرین تولیدات خود را به نمایش گذاشتند

فرمانده سپاه عاشورا: به وجود جوانان مخترع ومبتکر افتخار میکنم

 سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا از نمایشگاه فن آوری استان بازدید کرد بعداز بازدید در مصاحبه با خبرنگار جوان فردا گفت حلقه مفقوده ای در این غرفه دیده میشود که حمایت مسئولین را می طلبد . وی در مورد حضور جوانان در این نمایشگاه گفت از دیدن جوانان دانشمند و نخبه دراینئنمایشگاه خوشحال شدم و افتخار کردم که ایران اسلامی میتواند در زمان تحریم در جنگ اقتصادی با تولیدات این جوانان تو دهنی به دهن امریکا بزنند .

مصاحبه اختصاصی #میابی مدیرمسئول پایگاه خبری #جوان_فردا و نشریه #گوزل_وطن و خبرنگار پایگاه خبری #اویاناق با سردار #عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا

سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا از نمایشگاه فن آوری استان بازدید کرد بعداز بازدید در مصاحبه با خبرنگار جوان فردا گفت حلقه مفقوده ای در این غرفه دیده میشود که حمایت مسئولین را می طلبد . وی در مورد حضور جوانان در این نمایشگاه گفت از دیدن جوانان دانشمند و نخبه دراینئنمایشگاه خوشحال شدم و افتخار کردم که ایران اسلامی میتواند در زمان تحریم در جنگ اقتصادی با تولیدات این جوانان تو دهنی به دهن امریکا بزنند .

وی گفت از دیدن فن آوری های جدید خوشحال شدم وی از مسئولین تشکر کرد که مانع زدائی را از جلو تولید کنندگان برداشته اند

حضرت حجت الاسلام والمسلمین نجفقلی زاده سرائی گفت امیدواریم همه حمایت کنند وقتی انسان تولیدات جوانان را می بیند خوشحال میشود باید مسئولین کشوری و استانی به یاری این جوانان بشتابند

T.me/jjavanefarda