منطقه آزاد ارس حیاط خلوتی انتخابات نیست

بجای فارس زبان آوردن بگذارید فارس زبان بماند.درحالیکه مدیران برجسته در استان‌داریم

ورودپارلمان نشینان درانتخاب وانتصاب مدیرعامل منطقه آزاد یک خطای تکراری است

یادداشت شب
پایگاه خبری #جوان_فردا
ورودپارلمان نشینان درانتخاب وانتصاب مدیرعامل منطقه آزاد یک خطای تکراری است
اگر پارلمان نشینان نمی خواهند منطقه آزادارس حیاط خلوتی انتخاباتی باشد بهتر است در عزل ونصبها ورود نکنند ‼️
ورود مجلسیون به عزل ونصب مدیران و بکارگیری نیرو برحسب رابطه چنان کارنامه درخشان ندارد .

اگر امروز سرکار خانم معصومه پاشائی در فکر رونق اقتصادی و بعنوان نماینده مدعی جهادی وانقلابی است و میخواهد برای دور بعدی شرکت کند برای اثبات انقلابی و جهادیش موضوع نامه مهندس عرب باغی مدیرعامل سابق منطقه آزادارس را بعنوان یک موضوع خاص جهت تحقیق وتفحص در مجلس طرح و پیشنهاد کند

از طرفی از خانم پاشائی میخواهیم موضوع چگونگی هزینه کرد ۶۴۰ میلیارد تومان در پروژه پمپاژ و انتقال آب رود ارس به تبریز را پیگیر و پیشنهاد تحقیق و تفحص نماید

خانم پاشائی بجای فکر کردن در عزل و نصب مدیران دو شهرستان مرند و جلفا در مورد اقدامات خود در بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند را گزارش دهند اگر چنانچه اقدام کرده باشند ‼️⁉️

T.me/jjavanefarda