مرند بسوی سیاه

مرندِ قرمز رو به سیاه میرود ‼️

خدایا آنچه استنباط کردم بیان داشتم از مسئولین دست اندرکار وستاد مقابله با کرونا خواستاریم در اجرای شیوه نامه مقابله با کرونا بیش از پیش جدی باشند .

♦️مرندِ قرمز رو به سیاه میرود


یادداشت شب مدیرمسئول پایگاه خبری #جوان_فردا و نشریه #گوزل_وطن
اگر بی اعتنائی شهروندان به کرونا و تعارض فرهنگی در مرند چنین پیش رود نگران آن باشید در موج ششم مرند از وضعیت کرونائی قرمز بسوی سیاه خواهدرفت .

شهروندان محترم بیایید به خود و خانواده وشهروندان خود با رعایت پروتکل بهداشتی رَحم کنیم تا در عزای ما سوکوار نشو ند و در عزای اهل خانواده خود و شهروندان مان سوگوار نباشیم

خدایا آنچه استنباط کردم بیان داشتم

از مسئولین دست اندرکار وستاد مقابله با کرونا خواستاریم در اجرای شیوه نامه مقابله با کرونا بیش از پیش جدی باشند .

آبنده خطرناکتر خواهدبود

T.me/jjavanefarda